Menu

Ochrana osobných údajov

                                      VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SÚ U NÁS V BEZPEČÍ

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiteľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Komu udeľujete svoj súhlas a účely spracovania osobných údajov

Spoločnosť Eva Klačanská, so sídlom Sládkovičova 183, 95701 Bánovce nad Bebravou, ktorá prevádzkuje eshop superpes.sk, spracováva ako správca, tj. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, prípadne vyberá ďalších spracovateľov (napr.prepravnú službu), tieto údaje:

Osobné údaje poskytnuté užívateľom eshopu superpes.sk pri registrácii/nákupe.

Ide najmä o kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo), účtovné a platobné údaje (IČO, DIČ, číslo platobnej karty, číslo účtu). Tieto údaje sú potrebné na účely poskytovania objednaných služieb a vedenie účtovníctva (ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov). Údaje užívateľov budeme spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu a desať rokov od jej skončenia.

Osobné údaje poskytnuté fyzickými osobami, ktoré prejavili záujem o odber našich noviniek (marketing, zasielanie newsletterov) a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. V prípade, že prejavíte záujem o naše novinky, poskytujeme Vám možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každej zaslanej správe. Vaše údaje budeme spracovávať po dobu, kedy budeme ponúkať tovar a služby (eshop) prostredníctvom stránky superpes.sk a do doby, kým svoj súhlas neodvoláte.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0915748101 alebo na e-mail: info@superpes.sk 

Cookies

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. DPD nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu. 

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší obsah. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

Na našom webe môžeme používať tieto cookies:

Technické – prvej strany, krátkodobé. Zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu, tj. prihlasovanie, využívanie služieb a pod.
Google Analytics – prvej strany, dlhodobé. Sú využité na generovanie anonymných štatistík o používaní webu.
AdWords – tretej strany, dlhodobé. Pre lepšie cielenie našich kampaní, remarketing na Google a vyhodnotenie ich vplyvu.
Facebook – tretej strany, dlhodobé. Pre lepšie cielenie našich kampaní na sociálnej sieti Facebook a vyhodnotenie ich vplyvu.
Do cookies nikdy neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Ďalej je možné zmeniť nastavenie prehliadača tak, že sa budú cookies spracúvať rôznymi spôsobmi:

používateľ pred každým uložením súboru cookie na počítači potvrdí alebo zamietne toto uloženie,
používateľ si špecifikuje správanie súbor cookies na konkrétnych webových stránkach (napr. jeho obľúbených),
používateľ úplne zakáže ukladanie súborov cookies na svojom počítači.


Pre bližšie informácie, kde nájsť nastavenia cookies v prehliadači, je potrebné ísť na stránky konkrétneho výrobcu prehliadača. Každý prehliadač tiež umožňuje odstrániť súbory cookies, či už konkrétne, alebo všetky.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
S cieľom zvýšiť užívateľský komfort návštevníkov stránky a zbierať štatistické údaje využíva táto stránka cookies. Údaje z cookies sú uchovávané 12 mesiacov.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR, a teda že:
budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
plníme GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou legislatívou.

Pre spracovanie osobných údajov užívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame rôzne technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov, najmä:
Pre zabezpečenie serverov využívame SSL certifikát
Mailové správy sú kontrolované na prítomnosť vírusov a ich obsah na phishing.
Prístup k osobným údajom našich zákazníkov je možný len cez viacúrovňové prihlásenie kompetentných osôb.

Osobné údaje, ktoré spracovávame, sprístupňujeme výhradne našim spolupracovníkom, ktorí zabezpečujú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke eshopu superpes.sk, prípadne iným subjektom len z dôvodu plnenia zákonných povinností (na účely prepravy a spracovávania účtovníctva).

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na nás.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ak ako správca spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.

Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie, alebo o nápravu nevyhovujúceho stavu, najmä požadovať blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletné vymazanie týchto údajov (v súlade so zákonom).

Spoločnosť Eva Klačanská, ktorá prevádzkuje eshop superpes.sk, spracováva ako správca najmä kontaktné údaje odberateľov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo), prípadne ďalšie údaje o odberateľoch, informácie o správaní odberateľov/užívateľov na stránke superpes.sk.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@superpes.sk.


Máte právo na informácie, ktoré je naplnené touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať na doloženie informácií, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Tieto informácie vám poskytneme v lehote 30 dní (rozsah a postup spracovania osobných údajov je popísaný aj na tejto informačnej stránke).
Ak sa u vás niečo zmení alebo považujete akékoľvek svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení)

Právo na prenosnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme minimálne 30 dní na spracovanie vašej požiadavky.
Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 60 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme  evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda
zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Nastavenia cookies a súkromia

Koláčiky? Áno, prosím!

Cookies (koláčiky) nám pomáhajú zlepšiť váš zážitok z nakupovania - menej klikania, rýchlejšie vyhľadanie = vaša spokojnosť. Cookies používame na analýzu výkonnosti a zhromažďovanie údajov o používaní webstránky. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ. Kliknite na „Prijať všetky cookies“ a vyjadrite svoj súhlas s týmto spracovaním alebo upravte svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať